Projekty unijne

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na:

  • Organizacja udziału w imprezie targowo-wystawienniczej COSMOPROF 2017 w Bolonii (Włochy) w terminie 17-20.03.2017. PDF
  • Organizacja udziału w targach PLMA 2017 w Amsterdamie (Holandia) w terminie 16-17.05.2017. PDF

Aero-BW-dofinansowanie-UE.jpg

Projekt unijny


Projekt unijny


Projekt unijny


Fundusze Europejskie Program Regionalny

Tytuł projektu: "W zrost konkurencyjności firmy AERO-BW dzięki opracowaniu chemicznej metody czyszczenia instalacji cieplnych w celu podniesienia ich efektywności energetycznej"

Projekt realizowany jest ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest opracowanie przez jednostkę naukowo-badawczą chemicznej metody czyszczenia instalacji cieplnych w postaci koncentratu. Efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie nowego, innowacyjnego preparatu do produkcji przez firmę AERO-BW.

Wartość projektu: 100 000 zł. Wkład Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 90 000 zł.


Plakat.jpg